Container Ship "Columbus America"   

( Canada, USA East Coast, Panama, New Sealand, Australia and back )

Columbus America Beschreibung


ca_top.jpg
ca_top.jpg
46.18 KB
ca_seite02.jpg
ca_seite02.jpg
59.11 KB
ca_seite01.jpg
ca_seite01.jpg
48.15 KB
ca_seite00.jpg
ca_seite00.jpg
43.24 KB
ca_panama05.jpg
ca_panama05.jpg
194.19 KB
ca_panama04.jpg
ca_panama04.jpg
183.99 KB
ca_panama03.jpg
ca_panama03.jpg
83.36 KB
ca_panama02.jpg
ca_panama02.jpg
50.78 KB
ca_panama01.jpg
ca_panama01.jpg
64.82 KB
ca_panama00.jpg
ca_panama00.jpg
38.86 KB
ca_pacific07.jpg
ca_pacific07.jpg
62.25 KB
ca_pacific06.jpg
ca_pacific06.jpg
27.04 KB
ca_pacific05.jpg
ca_pacific05.jpg
31.57 KB
ca_pacific04.jpg
ca_pacific04.jpg
33.58 KB
ca_pacific03.jpg
ca_pacific03.jpg
41.94 KB
ca_pacific02.jpg
ca_pacific02.jpg
23.73 KB
ca_pacific01.jpg
ca_pacific01.jpg
31.66 KB
ca_newzealand03.jpg
ca_newzealand03.jpg
63.98 KB
ca_newzealand02.jpg
ca_newzealand02.jpg
57.72 KB
ca_newzealand01.jpg
ca_newzealand01.jpg
52.33 KB
ca_newzealand00.jpg
ca_newzealand00.jpg
48.02 KB
ca_bridge.jpg
ca_bridge.jpg
37.73 KB
ca_alfred05.jpg
ca_alfred05.jpg
42.29 KB
ca_alfred04.jpg
ca_alfred04.jpg
48.65 KB
ca_alfred03.jpg
ca_alfred03.jpg
41.15 KB
ca_alfred02.jpg
ca_alfred02.jpg
36.97 KB
ca_alfred01.jpg
ca_alfred01.jpg
46.51 KB